500-216-284


"DONALD TUSK GATE"

"Kto koordynuje dwa, trzy szeregi pojęciowe, nigdy nie będzie w stanie zrozumieć tego,
który koordynuje ich sześć, czy siedem"

MOTTO

Olsztyn>Ostróda>Iława>Elbląg>Trójmiasto

 

Mec. Piotr Brzozowski–prawnik (radca prawny), politolog; absolwent Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (specjalizacja samorządowo-polityczna). Specjalista z zakresu prawa procesowego i sądowego.

Pracę dyplomową z dziedziny prawa bronił pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Kabata; „Środki prawne służące zwalczaniu bezczynności organów w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym”. Ta tematyka jest przedmiotem jego szczególnych zainteresowań badawczych, których wyniki konfrontowane są w praktyce podczas występowania w roli pełnomocnika. Zajmuje się specyfiką procesów pracowniczych i odszkodowawczych oraz skomplikowanych procesów rozwodowych; ekspert ds. windykacji należności korporacyjnych. Chroni interesy "słabych" podmiotów w dużych procesach inwestycyjnych (inwestycje budowlane); samowolach budowlanych. Obrońca w procesach karnych i w postępowaniach dyscyplinarnych. Autor wielu opinii i ekspertyz prawnych w zakresie ustrojowo-procesowych zagadnień prawa o szkolnictwie wyższym oraz pozycji ustrojowej Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i kontroli operacyjnej służb specjalnych.

Szef kancelarii Civitas et Ius; procesualista specjalizujący się w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministra-cyjnym. Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących zagadnień procesu administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi (ponad 220 cytowań w CBOSA; bogaty wskaźnik cytowań w doktrynie). Autor pionierskiej koncepcji o specyficznej zdolności sądowej pozaustrojowych organów władzy publicznej w procesie cywilnym (III SO 16/11) oraz koncepcji dualizmu procesowego przy przyznawaniu środków z Unii Europejskiej (II GSK 63/06). Protoplasta kasacji rozprawiającej się nadużyciami kompetencyjnymi prezesów sądów okręgowych i wyzbyciem się uprawnień przez członków kolegium tychże sądów (III KK 197/07). Stały współpracownik LEX a Wolters Kluwer Polska w zakresie tworzenia bazy orzeczeń sądów administracyjnych, komentarzy praktycznych, linii orzeczniczych, glos i wzorów pism. Swoje doświadczenie procesowe wykorzystuje w trakcie przygotowywania systemu szkoleń, które  organizuje dla  pracowników administracji publicznej, jak i dla  przedsiębiorców.

W trakcie studiów prawniczych uzyskał prawniczy double, zdobywając pierwszą nagrodę (5000€) w konkursie kancelarii „Wardyński i Wspólnicy” (2008) oraz pierwszą nagrodę w Sądzie Najwyższym podczas XIII Gali Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę do Orzeczenia SN, TK oraz NSA (2009). Dnia 23 grudnia 2008 r. Rzecznik Praw Obywatelskich śp. dr Janusz Kochanowski uhonorował go medalem okolicznościowym „Iustitias Vestras Iudicabo” – za działalność na rzecz dostępu do informacji publicznej. W roku następnym zmusił Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska do udostępnienia tajnego raportu o działalności CBA. Nagroda LexisNexis Polska za uzyskanie znakomitych wyników z egzaminu radcowskiego". Entuzjasta sportów na wysokim tętnie: zwycięzca pierwszej edycji XTERRA POLAND 2016 - sprint classic; rekordzista wbiegu na szczyt Babadag: 3.07.09 - (0 m.n.p.m. - 1969 m.n.p.m.) 2021Międzynarodowy Mistrz Polski Prawników w Triathlonie 2016 Bydgoszcz - sprint.
 

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy