Prawnik Trójmiasto

Wilk z Wall Street mawiał: "nie oceniaj mnie po sukcesach, lecz po porażkach, bo jest ich tak mało"

Ja nie mówię, ani o sukcesach, ani o porażkach - liczy się przede wszystkim rzetelna ocena prawna.
Skupiam się jedynie na tym, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że tylko holistyczna i profesjonalna ocena prawna
uchroni Cię przed kosztownym procesem

Nie papuguję, lecz mówię jak jest; czasami ostrożnie, czasami gorzko, ale zawsze uczciwie

Mec. Piotr Brzozowski

(kom. 500-216-284)

kancelaria.civitas@interia.pl
 

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy