Zespół

 

EKSPERCI:

dr hab. Tomasz Brzezicki - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UMK w Toruniu; ekspert prawa o szkolnictwie wyższym, ekspert d/s. egzekucji w administracji, ekspert w zakresie podatków i opłat lokalnych; ekspert prawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Senior Associate Partner:

Maciej Klimiuk - prawnik, doradca podatkowy - po zdanym egzaminie na doradcę podatkowego (w oczekiwaniu na wpis); absolwent specjalnych studiów podatkowych przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; posiada Certyfikat Ministra Finansów do samodzielnego prowadzenia ksiąg. Ekspert d/s podatku VAT. Specjalista BHP; komunikuje się w języku angielskim

 

Associate Partner:

dr Paweł Błażejczyk - doktor nauk prawnych, specjalista prawa transportowego i komunikacyjnego oraz przekształceń spółek, komunikuje się w języku angielskim i rosyjskim  

Krzysztof Lipniewicz - prawnik; w kancelarii odpowiedzialny za dział: jurisprudence - komunikuje się w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim

 

Associate Partner:

apl. Marta Szczubełek - OIRP Olsztyn - absolwentka prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z trzyletnim doświadczeniem pracy w kancelarii adwokackiej; specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i windykacji

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy