Bezczynność

          Mec. Piotr Brzozowski (ekspert, cytowany w doktrynie i orzecznictwie) prowadzi pilotażowy program do spraw walki z bezczynnością organów władzy publicznej. Każdy przejaw bezczynności sądów, ministrów, organów centralnych (samorządowych kolegiów odwoławczych), wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; kierowników służb i inspekcji, będzie poddany kontroli. W ramach programu przewiduje się obniżenie stawek nawet do 80%, bowiem walka z patologią władzy w zakresie bezczynności wymaga po części działania w ramach pro publico bono

Szef Działu: Mec. Piotr Brzozowski (kom. 500-216-284) - kancelaria.civitas@interia.pl
SMS: Bezczynność - oddzwonię wkrótce
MAIL: Bezczynność - oczekuj odpowiedzi w 48 godzin

Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy