Prof. Marek Safjan o glosie

20.05.2013

Glosa jest moim zdaniem jednym z najbardziej użytecznych postaci wypowiedzi prawnika, zarówno prawnika teoretyka, ale i praktyka, który chciałby lepiej zrozumieć istniejące w orzecznictwie tendencje, wyrobić sobie pogląd i przedstawić własną argumentację. Sądzę, że glosa daje wyjątkowo szerokie możliwości spojrzenia na orzecznictwo z różnych punktów widzenia, przede wszystkim pozwala na zakwalifikowanie problemu na tle orzecznictwa i na ustalenie, jakiego rodzaju elementy rozumowania sądu, mogą być uznane za zgodne z dotychczasowym utrwalonym orzecznictwem. Podkreślam, szczególnie ważne jest to, aby glosa dobrze identyfikowała najważniejszy problem prawny i odpowiadała na pytanie: w którym miejscu jesteśmy. W takiej sytuacji możemy puścić nieco wodze fantazji i spróbować rozważyć rozmaite warianty alternatywne, pokazać, że rozumowanie nie jest wyłączne. Możemy przedstawiać inne ścieżki rozumowania, na podstawie innego założenia, niż to wcześniej przyjęte. W gruncie rzeczy – glosa pozwala na tle konkretnego stanu faktycznego (co jest bardzo istotne), pokazać rozmaite warianty rozumowania, co za tym idzie zweryfikować różne typy argumentacji, prowadzące do wyniku osiągniętego przez sąd. To jest dla mnie szczególnie cennym elementem glosy.

(...)

Myślę, że glosa, nawiązując do tego, co już mówiłem, jest w gruncie rzeczy jednym z instrumentów stymulujących rozwój prawa. Stawiając pytania, pokazując luki w rozumowaniu, pozwala, aby w przyszłości prawo lepiej reagowało na otaczającą nas rzeczywistość. Sądzę, że glosa potrafi więc dobrze wydobyć to co jest słabością systemu, to co powinno ulec w nim korekcie i naprawie dlatego uważam, jest środkiem bardzo użytecznym.

*Prof. Marek Safjan jest sędzią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości


Aktualności

08
02 2019

Szkolenia dla przedsiębiorców

https://www.youtube.com/watch?v=nU1006djPxw

20
05 2013

Prof. Marek Safjan o glosie

Glosa potrafi dobrze wydobyć to, co jest słabością systemu

Specjalizacja prawnicza

  • postępowanie administracyjne

  • postępowanie przed sądami administracyjnymi

  • sprawy cywilne, gospodarcze, karne i rodzinne

  • skomplikowane procesy rozwodowe i podział majątku

  • odzyskiwanie należności; odszkodowania

  • obrońca w sprawach karnych i dyscyplinarnych

  • spory z zakresu prawa pracy